EMPIRE CITY

EMPIRE CITY

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • 23.000.000đ Giá
  • 2 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 552 /m2

EMPIRE CITY

EMPIRE CITY

QUẬN 2., TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh,

  • 23.000.000đ Giá
  • 2 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 552 /m2
Năm xây dựng -

Môi giới

Liên hệ tư vấn viên