9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

56,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thanh Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110M2 m2

80,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170M2 m2

60,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

7,700,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hò Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 50 m2

60,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

6,000,000,00đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

80,500,000đ

Số 01 - Đường số 104 - BBT - Bình Trưng Tây, Quận 2.
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170 m2

30,500,000đ

No.01 - Street No.104 - BTT, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, District 2,
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 90 m2

25,500,000đ

179 Đường Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2