20,000,000,000Đ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 3 P.Ngủ
  • 2 P.Tắm
  • 100 m2

12,000,000,000đ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 2 P.Ngủ
  • 2 P.Tắm
  • 77 m2

8,000,000,000đ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 1 P.Ngủ
  • 1 P.Tắm
  • 51 m2