9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

56,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thanh Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110M2 m2

80,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170M2 m2

60,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

7,700,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hò Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 50 m2

60,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

6,000,000,00đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

80,500,000đ

Số 01 - Đường số 104 - BBT - Bình Trưng Tây, Quận 2.
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170 m2

37,000,000đ

90Đ, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 98 m2

46,000,000đ

50 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 140 m2