9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

56,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thanh Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110M2 m2

60,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

60,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

46,000,000đ

50 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 140 m2

9,400,000,000đ

132 Bến Văn Đồn, Phường 6 , Quận 4
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 107 m2

7,000,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 115 m2

50,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 148 m2

35,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 95 m2

35,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 118 m2