80,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170M2 m2

80,500,000đ

Số 01 - Đường số 104 - BBT - Bình Trưng Tây, Quận 2.
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170 m2

70,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 150 m2

50,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 4 P.Tắm
 • 163 m2

12,000,000,000đ

02 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 184 m2

4,500,000,000đ

02 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

12,800,000,000đ

02 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 3 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 194m2 m2

50,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 200 m2