7,700,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hò Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 50 m2

18,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 55 m2

6,100,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 91 m2

3,500,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 60 m2

4,000,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 155 P.Tắm
 • 55 m2

4,000,000,000

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 55 m2

7,300,000,000đ

21 Vo Truong Toan. Thao Dien Ward, District 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 65 m2

8,000,000,000đ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 51 m2

6,500,000,000đ

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 52 m2

13,000,000 đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 53 m2