23.000.000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 100 m2

23.000.000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 95 m2

13,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
 • 53 m2

9,500,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 100 m2

56,000,000Đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 110M2 m2

80,000,000Đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 4 Bedroom
 • 3 Bathroom
 • 170M2 m2

60,000,000Đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 110m2 m2

7,700,000,000Đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
 • 50 m2

60,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 110m2 m2

6,000,000,00đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 75 m2