17,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 75 m2

4,000,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 1 Bedroom
 • 155 Bathroom
 • 55 m2

4,000,000,000

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
 • 55 m2

4,000,000,000đ

 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
 • 55 m2

13,000,000đ

01 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 1 Bedroom
 • 155 Bathroom
 • 55 m2