33,000,000đ

Thu Thiem New Urban Area , District 2 ,HCMC
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 117 m2

37,000,000đ

90D Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 , District Binh Thanh
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 98 m2

30,500,000đ

Số 01 - Đường số 104 - BTT, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2,
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 90 m2

35,700,000đ

90D Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 , District Binh Thanh
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 98 m2

28,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 85 m2

30,000,000đ

90D Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 , District Binh Thanh
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 100 m2

30,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 95 m2

35,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 95 m2

35,000,000đ

Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 3 Bathroom
 • 118 m2

40,000,000đ

21 Vo Truong Toan Street, An Phu Ward, District 2
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 100 m2