56,000,000Đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 110M2 m2

60,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 110m2 m2

70,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 150 m2

50,000,000đ

Tran Bach Dang Street, Thu Thiem Ward, District 2
 • 3 Bedroom
 • 2 Bathroom
 • 148 m2