THE MARQ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh


8,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

D1’MENSION

Phường Cầu Kho, Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

FELIZ EN VISTA

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


4,000,000,000đ - 20,000,000,000đ