LUMIÈRE RIVERSIDE

Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

THỦ THIÊM ZEIT RIVER

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.


15,000,000,000đ - 30,000,000,000đ

DIAMOND ISLAND

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 30,0000,000,000đ

THE RIVER THỦ THIÊM

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

THE METROPOLE THU THIEM

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 50,000,000,000đ

VISTA VERDE

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


3,500,000,000đ - 15,000,000,000đ

EMPIRE CITY

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

ONE VERANDAH

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


5,000,000,000đ - 25,000,000,000đ

Q2 THẢO ĐIỀN

Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.


6.000.000.000đ - 25.000.000.000đ

MASTERI THẢO ĐIỀN

Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


4.000.000.000 đ - 8.000.000.000 đ