THE MARQ

THE MARQ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • 8,000,000,000đ Giá
  • 1 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 512 190,000,000đ/m2
Floor Plan

THE MARQ

THE MARQ

QUẬN 1., TP. Hồ Chí Minh

  • 8,000,000,000đ Giá
  • 1 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 512 190,000,000đ/m2
Tình trạng ĐANG BÁN
Năm xây dựng -2022

Môi giới

Liên hệ tư vấn viên