80,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170M2 m2

12,000,000,000đ

02 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 184 m2

12,800,000,000đ

02 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 3 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 194m2 m2

15,000,000,000đ

Ta Hien Street, Thanh My Loi Ward, District 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 150 m2

11,000,000,000

 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

7,300,000,000đ

21 Vo Truong Toan. Thao Dien Ward, District 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 65 m2

12,000,000,000đ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 77 m2

17,000,000,000đ

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2