9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

7,700,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hò Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 50 m2

6,000,000,00đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

9,400,000,000đ

132 Bến Văn Đồn, Phường 6 , Quận 4
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 107 m2

7,000,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 115 m2

5,200,000,000đ

28, Mai Chí Thọ , Phường An Phú , Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

6,100,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 91 m2

5,600,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 95 m2

6,000,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 76 m2