125,000,000đ

628c Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2
  • 5 P.Ngủ
  • 4 P.Tắm
  • 200 m2