25,500,000đ

179 Đường Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

22,000,000đ

132 Bến Văn Đồn, Phường 6 , Quận 4
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 80 m2

25,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

28,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

18,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 55 m2

22,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 95 m2

35,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 95 m2

17,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

25,000,000đ

90D, Nguyen Huu Canh Street , Binh Thanh District
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 98 m2

7,300,000,000,

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 90 m2