37,000,000đ

90Đ, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 98 m2

30,500,000đ

No.01 - Street No.104 - BTT, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, District 2,
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 90 m2

35,700,000đ

90D Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 , District Binh Thanh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 98 m2

35,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

30,000,000đ

90Đ, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

30,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 95 m2

35,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 118 m2