56,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thanh Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110M2 m2

60,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

46,000,000đ

50 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 140 m2

50,000,000đ

Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 148 m2

60,000,000

21 Võ Trường Toàn, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2