60,000,000đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 3 P.Ngủ
  • 2 P.Tắm
  • 110m2 m2