80,500,000đ

Số 01 - Đường số 104 - BBT - Bình Trưng Tây, Quận 2.
  • 4 P.Ngủ
  • 3 P.Tắm
  • 170 m2