MASTERI MILLENIUM

Đ. Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

VISTA VERDE

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


3,500,000,000đ - 15,000,000,000đ

MASTERI THẢO ĐIỀN

Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


4.000.000.000 đ - 8.000.000.000 đ