DIAMOND ISLAND

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 30,0000,000,000đ

HÀ ĐÔ CENTROSA

Đ. Ba Thang Hai, Phường 12, Quận 10, Thanh Phố Hồ Chí Minh.


5,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

MASTERI MILLENIUM

132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4


7,000,000,000đ - 50,000,000,000đ

MASTERI AN PHÚ

Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


4.000.000.000đ - 7.000.000.000đ

WATERINA SUITES

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức. Thành Phố Hồ Chí Minh


8,000,000,000đ - 25,000,000,000đ