D’EDGE THAO DIEN

Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức , Thành Phố Hồ Chí Minh


10,000,000,000đ - 30,000,000,000đ

D1’MENSION

Phường Cầu Kho, Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ