THE RIVER THỦ THIÊM

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

THE MARQ

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh


8,000,000,000đ - 40,000,000,000đ