LUMIÈRE RIVERSIDE

Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

THỦ THIÊM ZEIT RIVER

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.


15,000,000,000đ - 30,000,000,000đ

CITY GARDEN

Phường 21, Quận Bình Thạnh, THành Phố Hồ Chí Minh


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

DE LA SOL

Phường 1, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh


5,000,000,000đ - 15,000,000,000đ

THE METROPOLE THU THIEM

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 50,000,000,000đ

EMPIRE CITY

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

ONE VERANDAH

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


5,000,000,000đ - 25,000,000,000đ