MASTERI MILLENIUM

Đ. Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4


7,000,000,000đ - 40,000,000,000đ

MASTERI MILLENIUM

132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4


7,000,000,000đ - 50,000,000,000đ

DE LA SOL

Phường 1, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh


5,000,000,000đ - 15,000,000,000đ