CITY GARDEN

Phường 21, Quận Bình Thạnh, THành Phố Hồ Chí Minh


6,000,000,000đ - 20,000,000,000đ

SUNWAH PEARL

Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh


5,000,000,000đ - 25,000,000,000đ