9,500,000,000đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 100 m2

80,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 4 P.Ngủ
 • 3 P.Tắm
 • 170M2 m2

60,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 110m2 m2

7,700,000,000Đ

Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hò Chí Minh
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 50 m2

6,000,000,00đ

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố hồ Chí Minh
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 75 m2

33,000,000,000đ

Vinhomes Central Park, Phường 25 , Quận Bình Thạnh
 • 5 P.Ngủ
 • 4 P.Tắm
 • 250 m2

5,200,000,000đ

28, Mai Chí Thọ , Phường An Phú , Quận 2
 • 3 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2

6,100,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 91 m2

3,500,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 1 P.Ngủ
 • 1 P.Tắm
 • 60 m2

5,600,000,000đ

02 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • 2 P.Ngủ
 • 2 P.Tắm
 • 85 m2